Kommende arrangementer

 PhD defense

Anne Jodon Cole Will publicly defend her thesis entitled:

CURATOR’S REPRESENTATION OF INDIGENOUS PEOPLES: NATIONAL MUSEUMS, CULTURAL ARTIFACTS & MEANING MAKING

The defense will take place Friday 21st April 2017 at 3 pm At AAU, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Copenhagen, room 2.3.044

Learn more here

Museologisk forskningsprogram, Aarhus Universitet

Forskningspartnerskaber mellem museer og universiteter

’Best og next practises’

Danske statsstøttede museer mødes i disse år af en stigende forventning om øget forskningsaktivitet. Både i form af forskningsprojekter og videnskabelige publikationer, der lever op til et alment forskningsbegreb defineret ved originalitet, transparens og gyldighed. Universitetsforskere øger på deres side orienteringen mod eksterne samarbejdspartnere og tværfaglige forskningsprojekter med flere aktører og målbar ’impact’.
Læs mere om seminaret her

 

Seminar om virksomhedsmuseer – en overset museumstype?

På dette seminar med titlen ”Virksomhedsmuseer – en overset museumstype?” sætter Dansk Center for Museumsforskning fokus på dels virksomhedsmuseet som type; herunder om der er særlige træk ved virksomhedsmuseer, der adskiller dem fra andre museumstyper, dels på institutionelle overlap mellem offentlige museer og virksomhedsmuseer. Læs mere om seminaret her

Between the discursive and the immersive. A symposium of research in 21st century art museums Learn more here

 

Køn og museum – AFLYSNING!

Grundet manglende tilmeldinger er vi desværre nødsaget til at aflyse konferencen om Køn og Museum den 23. november. Ph.d. masterclass 24. november aflyses ligeledes.

 

Tidligere arrangementer

SEMINAR: UDSTILLINGER SOM FORSKNINGSFORM Tirsdag den 24. februar 2015, kl. 13.00, Københavns Universitet, Karen Blixens Vej 4, auditorium 22.0.11 (KUA1) Udgangspunktet for seminaret er en interesse i at diskutere og kvalificere sammenhængene mellem forskning og udstilling. Med afsæt i refleksioner om udstillingsproduktion som en form for forskningspraksis inviteres to markante oplægsholdere fra museumsverdenen og to fra værtsuniversitetet til at give deres bud på, hvordan forskningen kan få en mere central rolle i produktionen af udstillinger på museerne, og ikke forblive en i nogen grad adskilt praksis. Tilmelding på mail til ih@iva.dk senest tirsdag 17. februar Se programmet og læs mere om seminaret her

Interface learning – New goals for museum and upper secondary school collaboration.

Thursday, November 13, 2014 2:15 pm at Aarhus University, iNANO Building, iNANO AUD, bldg. 1593, rm. 012 Gustav Wieds Vej 14, Aarhus C See the invitation PDF here.

SEMINAR OM MUSEUMSFUSIONER V/ DANSK CENTER FOR MUSEUMSFORSKNING

TIRSDAG 11. NOVEMBER 2014, 13.00-17.00.

STED: AUDITORIET, DET NY MOESGÅRD, MOESGÅRD ALLÉ 20, 8270 HØJBJERG

I disse år bliver flere og flere danske og nordiske museer fusioneret. Både museer med den samme faglighed og museer med forskellige fagligheder. I presseklip fremhæves især driftsmæssige potentialer, men der ligger ingen dokumentation på forhånd for, hvordan disse driftsmæssige synergier opnås, og hvorvidt de rent faktisk kan måles. Andre begrundelser for museumsfusioner kan være synergieffekter i forhold til fælles forskning, fælles magasinforhold, fælles markedsføring og fælles tiltag i forhold til turisme. Samtidig er der i både det nordiske og internationale museumsmiljø en vis usikkerhed, når det handler om sikring af museernes lokale forankring i fusionsprocesserne. En lang række spørgsmål har rejst sig: Hvordan sikres forankringen i de lokale miljøer, hvis forskellige museumskategorier og museumstyper pludselig bliver fusioneret til store enheder? Hvad betyder fusionerne for museernes forskellige fagligheder, deres økonomiske interessenter, deres publikum og museernes fremtidige rolle i samfundet? En erfarings- og forskningsopsamling vil danne rammen for seminaret, og spørgsmålene vil blive søgt besvaret og diskuteret af indbudte oplægsholdere fra Danmark og Norge. Se programmet her

Museumsuddannelser – Hvordan og hvorfor?

Dansk Center for Museumsforskning indbyder til seminar onsdag den 21. maj 2014 på Syddansk Universitet, Odense – for alle interesserede Se programmet her.

Kunstmuseerne og “den kuratoriske vending”

Kunstmuseerne og “Den Kuratoriske Vending” er en international konference på ARoS Aarhus Kunstmuseum den 28. november 2013 Se programmet her

Rethink Participatory Cultural Citizenship

Rethink Participatory Cultural Citizenship Er en konference på Aarhus Universitet den 14.-16. november, som også rummer en session om museer og participation Læs mere her

Ph.d.-forsvar ved Katalin Deme:

Die Entwicklung des jüdischen Museumswesens in Ostmitteleuropa: 1993-2012 – Prag-Budapest-Bratislava. Kontinuität, Brüche, Neubeginne Torsdag den 31. oktober kl. 13.15 – 16.30 på Aarhus Universitet, Jeppe Vontilliu Auditorium, bygning 1252, lokale 310. Læs mere her

Åbent seminar: Nye metoder til undersøgelser af brugeroplevelser på museer

Tid: Onsdag d. 30. oktober, kl. 13-16 Sted: Nordkraft, 10. etage, lokale 10.14, Teglværks Plads 1, 9000 Aalborg. Læs mere om dagens program

Deltagelse er gratis, men af praktiske hensyn er tilmelding til hellelyngborg@dream.dk nødvendig senest den 28. oktober.

Ph.d.-forsvar ved Christian Kobbernagel : Students’ learning experiences in digital workshops

Mandag den 21. oktober kl. 13.00 – 16.00 på RUC i lokale 42-2.37. Læs mere i PDF-opslag her

Det Hybride Museum: Nye tendenser i oplevelsescentre, science centre og museer

Tid:18. september 2013  på Københavns Universitet

Foto credits: Wikimedia Commons PDF

National Konference afholdt af Dansk Center for Museumsforskning. I disse år udviskes græsefladerne mellem museer, science centre og oplevelsescentre. Hybride museumsformer dannes gennem en gradvis opløsning og nydannelse af udstillings­genrer, publikumsperspektiver, kuratorpraksisser, muligheder for sponsorater, ledelseskompetencer, organisatoriske strukturer og sociale relationer. Hvilke konsekvenser har dette for dagens museer, oplevelsescentre og science centre? Hvordan kan forskningen tilpasses denne tendens? Hvordan vil museerne styrke publikumsindsatsen og sikre deres egen rolle i samfundet fremover? Gratis tilmelding senest 1. september til hellelyngborg@sdu.dk Læs om konferencen i vedhæftede PDF. Læs om hovedforedragsholderne her

The Hybrid Museum: New tendencies in experience centres, science centres and museums

Doctoral Course arranged by the Danish Centre for Museum Research, offered by SCIENCE PhD School, University of Copenhagen  on September 17-18, 2013  at the University of Copenhagen Is your doctoral work about museums, science centres, or experience centres? In recent years, the boundaries between institutions of informal learning have become increasingly diffuse, presenting these institutions with both challenges and opportunities. What does this mean for our research on museums? Registration and paper/video submission:  To hellelyngborg@sdu.dk before August 18. Read more about the course in this PDF. Read more about the speakers here

Ph.d.-forsvar ved Maja Rudloff den 21. juni kl. 13 i lokale 77 på SDU, Odense

Maja Rudloff forsvarer sin ph.d.-afhandling den 21. juni 2013 kl. 13.00 i lokale 77 på Syddansk Universitet, Odense [http://vejviser.sdu.dk/opslag?lid=1586].

Invitationen vedhæftes. Alle er meget velkomne.

Åbent seminar: Museum Education Research: Contrasting the Anglo-American and Continental European Approaches 

Onsdag den 13. marts 2013 Læs mere om dagens program. Deltagelse er gratis, men af praktiske hensyn er tilmelding nødvendig senest den 4. marts.

Phd-kursus: Contrasting the Anglo-American and Continental European Approaches

13.-15.3.2013 Is your doctoral work about learning in museums and how to analyse such learning? The field of research in museum education has considerable momentum both in Europe and in North America. Because these two regions are characterised by different and perhaps complementary approaches to research in museum education, this Nordic doctoral course is an ideal setting to contrast and discuss these differences and complementarities with experts and peers. Læs mere her Tilmelding direkte til Lars Bisgaard på email: bisgaard@hist.sdu.dk

Dansk Center for Museumsforskning indbyder til seminar

Nye udfordringer for universitetsmuseer?

den 28. februar 2013 på Københavns Universitet – for alle interesserede

Hvordan balancerer samtidens universitetsmuseer mellem forskning og formidling? Har universitetsmuseer særlige forskningsforpligtelser med fagfæller for øje – og/eller specielle forpligtelser til at formidle forskning til et større publikum? Kort sagt, hvordan adskiller universitetsmuseer sig fra andre typer museer, før og nu? Hør om nye tiltag på området i det danske og det norske museumslandskab – og deltag i debatten.

Vi har inviteret to centrale personer fra feltet:

  • Hanne Strager fra Statens Naturhistoriske Museum, der har nyt storstilet byggeri undervejs i København og er en af initiativtagerne til forvandlingen af Danmarks Akvarium til Den Blå Planet på Amager.
  • Marit Anne Hauan fra Tromsø Museum – Universitetsmuseet, som leder af et af de store projekter i de senere års norske strategiske satsning på at styrke universitetsmuseernes forskningssamarbejde, se antologien Museologi på Norsk. Universitetsmuseernes gjøren, 2012.

Tilmelding: til hdc@iva.dk senest den 21. februar 2013 Dato: Torsdag den 28. februar 2013 Tid: Kl. 13.00-16.00 Sted: Københavns Universitet – Søndre Campus, Karen Blixens Vej 1, 2300 København S Lokale: 27.0.09

Program

13:00 Velkomst / Kirsten Drotner, professor, Syddansk Universitet, formand for Dansk Centerfor Museumsforskning
13.05 Universitetsmuseer i det 21. århundrede / Hanne Strager, udstillings- og formidlingschef, Statens Naturhistoriske Museum København (se abstract her)
13:45 Universitetsmuseene – kortere vei til fortida enn til framtida, nærmere folk enn forskning?/Marit Anne Hauan, direktør, Tromsø Museum – Universitetsmuseet (se abstract her)
14:25 Pause m/kaffe og te
14:45 Workshop med åben diskussion for alle
15:35 Opsamling i plenum
15:55 Afslutning / Kirsten Drotner

  17. september 2012  konference ‘Museernes forskningsbegreb i forandring’ Dansk Center for Museumsforskning indbød til konference på Syddansk Universitet, Odense. Museer skal i dag udføre og udvikle deres grundlæggende opgaver under rammevilkår, der præges af globalisering, kommercialisering og digitalisering. Hvilke udfordringer og muligheder giver det forskerne og forskningen på museerne? Hvordan præger forskerne museernes visioner og handleplaner? Hvilke netværk er relevante og mulige? Hvordan omsættes kravene om at følge et alment forskningsbegreb på store og små museer? Og hvad med pengene? Få svar på de centrale spørgsmål af danske og udenlandske museumsforskere med fingeren på forandringspulsen, og deltag i debatten om den fortsatte udvikling af dansk museumsforskning. Indholdsmæssigt fokuserer konferencen på en række centrale dilemmaer for nutidens museumsforskning:

  • akademisering inkl. publiceringskrav vs. oplevelsesøkonomiske krav
  • afvejning af formidling og brugerinddragelse vs. fagligt fokuseret forskning på museerne
  • museernes forskning med brede formidlingskrav vs. universitetsforskningen uden disse krav.

Dagen struktureres som en blanding af foredrag og handlingsorienterede workshops, hvor deltagerne kan komme i dialog med hinanden og med foredragsholderne om konferencens temaer. Se programmet her   Se Brita Brennas abstract her Se Hans Dam Christensens abstract og tilhørende slides her Se Peter Larsens abstract her   Se Ross Parrys abstract her   30. april 2012  seminar om “Inklusion og eksklusion: identitetskonstruktion i museers indsamling og bevaring” Dansk Center for Museumsforskning indbød til seminar på Københavns Universitet. Museernes skiftende opgaver afspejler sig i deres historisk varierende indsamlingsstrategier og prioriteringer. I disse år udfordres vestlige museers traditionelle nationsopbyggende funktioner. Med globalisering, multikulturalisering og nye økonomier er gamle europæiske nationalstater ved at skifte ham, bl.a. fordi landene i stigende grad indgår i forpligtende overnationale strukturer. Hvem og hvad samler man egentlig ind for? Hvilke identiteter søges materialiseret og repræsenteret i museerne, og hvordan? National identitet? Eller en europæisk identitet? Hvad inkluderes, og hvad ekskluderes i museernes historisk skiftende indsamlingspolitik? Hør om ny forskning på området og deltag i debatten. Se program her Se Anne Folke Henningsens abstract her Se Stefan Krankenhagens abstract her 8. februar 2012 seminar om “Det strategiske museum” Dansk Center for Museumsforskning indbød til seminar den 8. februar 2012 på Aarhus Universitet. Seminaret præsenterer og diskuterer perspektiverne i og de foreløbige resultater af en række forskningsprojekter under det kollektive forskningsprojekt Det Strategiske Museum, som er et samarbejde mellem Center for Museologi og Center for Virksomhedskommunikation, Aarhus Universitet. Seminaret sætter fokus på de nye strategiske udfordringer, som profilering, sponsering og intern kommunikation og ledelseskultur udgør for de danske museer. Se program her Se Anna Karina Kjeldsens abstract her Se Gertrud Latif Knudsens abstract her 21. november 2011 seminar om “Et brugerperspektiv på museerne” Dansk Center for Museumsforskning indbød til seminar  på Københavns Universitet. Brugerne i centrum, brugerdeltagelse, publikumsprofiler, borgerinddragelse … Brugerne er i fokus på museerne som aldrig før – både gæsterne i det fysiske museum, de besøgende på nettet og borgerne, som sjældent eller aldrig sætter deres ben på museet. Hør om erfaringer med brugerinddragelse, og deltag i debatten om, hvilken betydning de har for museernes prioriteringer og for kulturvisionerne. Se program her (pdf) Se Katrine Damkjær og Katrine Johnsens abstract her (pdf) Se Mette Houlberg Rungs abstract her (pdf) 6. oktober 2011 seminar om “dramatiseret formidling” Dansk Center for Museumsforskning indbød til seminar på Det informationsvidenskabelige Akademi i København. Museer eksperimenterer i disse år med at inddrage publikum på nye måder. Narrative og dramaturgiske virkemidler er i højsædet og kombineres ofte med digitale kommunikationsformer. Hør om erfaringer med de nye formidlingsformer, og deltag i debatten om, hvilken betydning de har for publikum og for museerne. Se program her (pdf) Se Ingrid Vatnes abstract her (pdf) Se Connie Svabos abstract her (pdf) Se indlæg om seminaret på e-magasinet Insight IVA her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *