PhD course and Master: Cultural Institutions, Online Collections and Digital Media

The aim of this course is to provide a critical exploration of digital heritage and online collections. It investigates concepts and theories in regard to the relations between material collections and digitizations as well as the cultural, social, technological, economic and ecological ramifications of the presence of cultural institutions and online collections in global search engines and social media. To do this the presenters draw on approaches from material political economy, theories and concepts relating to global ecosystems of social media, issues of ownership and copyright, emerging forms of curatorial agency in networked structures constantly transforming through interactions between human users and algorithms and their impact on museum work. Critical theories and questions on methodology are highlighted, addressing in particular dilemmas and difficulties that researchers confront when approaching computer automated networked structures.

General information:

  • The course is offered to postgraduate students (PhD or MA).
  • 2 weeks of full-time work for 3 ECTS.
  • One intensive week at ACSIS, at Linköping University, Campus Norrköping.
  • The course is examined by a paper assignment.
  • The course is free of charge for Swedish participants
  • Participants arrange their own accommodation during the on-campus week.

More information

Kommentarer lukket til PhD course and Master: Cultural Institutions, Online Collections and Digital Media

Filed under

Forskerkurs: Kunnskapens materialitet Nordisk museums- og samlingshistorie

Nordisk museums- og samlingshistorie har aldri vært gjenstand for noen felles historisk behandling, kanskje fordi mange ulike historier har utspilt seg i de nordiske landene. Det finnes mange grunner til dette som det er verdt å diskutere og tematisere. Senter for museumsstudier ved Universitetet i Oslo inviterer herved til tverrvitenskapelig forskerkurs i museums- og samlingshistorie. Interesserte ph.d.-studenter fra Norden ønskes velkommen for å utveksle kunnskaper om de ulike nordiske historiene, lære om ulike metoder i studiet av samlinger og museer, og for å diskutere, sammenlikne og se sin forskning i et større sammenheng. Vi deler med oss av vår faglige nysgjerrighet og ønsker å lære kjenne dere, museumsforskere tidlig i karrieren. Kurset vil foregå på skandinaviske språk.

Første dag vil foregå på Norsk Folkemuseum på Bygdøy, og vi vil avslutte dagen der med en omvisning på Vikingskipsmuseet. Andre dag vil foregå på Kulturhistorisk museum i sentrum, og der vil dagen avsluttes med omvisning på Nasjonalgalleriet.

Fem foredragsholdere vil tematisere ulike deler av samlings- og museumshistorien, og det blir diskusjon av innsendte papers fra deltakerne. Vi ønsker å diskutere på grunnlag av tekster som enten er planlagt som artikler eller som deler av avhandlinger, og som er innsendte på forhånd. Det vil også være en leseliste knyttet til kurset. Kurset vil gi 3 ECTS-poeng for forberedelse, deltakelse med paper og med kommentarer på andres paper.

Deltakelse er gratis, inkludert lunsj begge dager og middag første dag. Det vil være mulig å søke om støtte til reisen for de som ikke har andre muligheter til å finansiere reise. Overnatting må organiseres på egen hånd. Påmelding med tittel, abstract på maks 300 ord og et par setninger om deg selv innen 5 mars til brita.brenna@ikos.uio.no. Deltakelse uten paper vil det være mulig dersom det er ledige plasser.

Kommentarer lukket til Forskerkurs: Kunnskapens materialitet Nordisk museums- og samlingshistorie

Filed under