Peter Larsen

Forskningen på museerne: udfordringer og muligheder – set indefra

Museerne står over for mange store udfordringer, hvis de skal kunne imødekomme de aktuelle forventninger og krav til forskningen. Udfordringer som ud over de mest iøjnefaldende som håndteringen af det “nye” almene forskningsbegreb og de skærpede publicerings- og kvalitetskrav også vedrører den fremtidige rekruttering af kvalificeret arbejdskraft og ikke mindst den nationale forskningsstruktur, som tegner

sig i forlængelse af den museumsudredning, der snart udmønter sig i konkret lovgivning på området. Med kunstmuseerne som afsæt og mange års erfaring med museumsarbejde gives både en praksisbaseret indsigt i nogle af de mest aktuelle udfordringer og også bud på initiativer der kan ruste museerne til mødet med den nye virkelighed. Hvad kan museerne selv gøre og hvad kan universiteterne bidrage med?

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.