Skip to main content

Cybermuseologi – kunst, museer og formidling i et digitalt perspektiv

Udkommet 1. marts 2015 på Aarhus Universitetsforlag Med denne antologi bliver digitalitetens indflydelse på kunst og museer for første gang gjort til genstand for en samlet dansk udgivelse med artikler og bidrag af såvel billedkunstnere, museumsfolk som universitetsansatte. Antologien byder dels på en præsentation af digitalitetens betydning for værkbegrebet, udstillingsvirksomhed, formidling, forskning, indsamling, bevaring og registrering, dels en diskussion af de kunstneriske, museologiske, teknologiske og formidlingsmæssige udfordringer. Begrebet ”Cybermuseologi” stammer fra en central engelsksproget netpublikation af den forhenværende grundlægger af New Media initiativer på Walker Art Center i Minneapolis, Steve Dietz. I 1990’erne fungerede Walker Art Center som et eksperimenterende laboratorium for kuratering af udstillinger på nettet og en platform for refleksion over nettets og den nye mediekunsts udfordringer af kunstmuseets rum og formidling. De kunstneriske og fomidlingsmæssige konsekvenser af New Media Art og digitaliteten er kun i begrænset omfang integreret i danske museer, bl.a. fordi de nye mediers immaterielle og dynamiske karakter skaber en række udfordringer i forhold til det modernistiske værkbegreb. Museernes bevægelse ind i et online-område er samtidig og ofte karakteriseret ved en fastholdelse af de fysiske museumsudstillings- og præsentationsformer. Dette paradoks er antologien opbygget over. Bogen er rettet mod universiteternes uddannelsesmiljøer samt kulturministerielle kultur- og kunstinstitutioner. Antologien er redigeret af lektor Rune Gade (f. 1964 ), Københavns Universitet, Institut for Kunst og Kulturvidenskab; lektor André Wang Hansen (f. 1955), Aarhus Universitet, Institut for Æstetik og Kommunikation, Kunsthistorie; lektor Ane Hejlskov Larsen (f. 1961), Aarhus Universitet, Institut for Æstetik og Kommunikation, Center for museology. Se og køb antologien her.