Hvem er vi?

Dansk Center for Museumsforskning er et center uden mure for danske universiteter og højere læreanstalter. Det består af centrale institutter, som bedriver museumsforskning.

Museumsforskning forstås bredt som et forskningsfelt, der omfatter museer, arkiver samt aktivitetscentre inden for eksempelvis naturvidenskab og teknik. Feltet omfatter således forskning i kunst, kultur- og naturarv samt i formidling af denne arv i forhold til fysiske og virtuelle rum.

Dansk Center for Museumsforskning har følgende universitetsinstitutter som medlemmer:

Københavns Universitet:

IT Universitetet i København:

Aalborg Universitet:

Syddansk Universitet:

Aarhus Universitet:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.