• Bakkehuset – Fotograf: Mia Yates

  • Ribe Kunstmuseum – Fotograf: Mia Yates

  • Glyptoteket – Fotograf: Mia Yates

Dansk Center For Museumsforskning

Dansk Center for Museumsforskning er et center uden mure for danske universiteter og højere læreanstalter.
Det består af centrale institutter, som bedriver museumsforskning.

Museumsforskning forstås bredt som et forskningsfelt, der omfatter museer, arkiver samt aktivitetscentre inden for eksempelvis naturvidenskab og teknik. Feltet omfatter således forskning i kunst, kultur- og naturarv samt i formidling af denne arv i forhold til fysiske og virtuelle rum.

Seneste nyt


10. november 2022

Paneldiskussion om bæredygtighed

På 2. dagen af Organisationen for Danske Museers årsmøde fra den 14.-15. november er der fokus p…
10. november 2022

International heldagsworkshop om kulturel bæredygtighed

14. december afholder det eksplorative netværk CultureSustain en international heldagsworkshop o…
22. september 2022

Seminar om Samtidshistorie og kulturhistoriske museers samtidsdokumentation

Et halvdagsseminar med fokus på, hvad samtidshistorie egentlig er for noget, og hvordan kulturhi…
6. september 2022

Seminar om fornyelse og genbesøg på husmuseer i et analogt og digitalt perspektiv

Et dagsseminar med fokus på, hvordan man i husmuseer arbejder med at skabe fornyelse og forandri…
1. maj 2022

Religion på museum – dansk kulturhistorie med nye øjne

Projektet ’Religion- levende kulturarv’ arrangerer en dag til dig, der gerne vil vide mere om, h…
21. april 2021

Museologi mellem fagene

Ny antologi med titlen “Museologi mellem fagene” udkom på Aarhus Universitets Forlag 15. januar …

Dansk Center for Musumsforskning
Aarhus Universitet
Institut for Kommunikation og Kultur