Skip to main content

Forskerne bag

Dansk Center for Museumsforskning ledes af en styregruppe, hvis medlemmer er udpeget af centrets medlemsinstitutioner. Styregruppen har til opgave at forestå centrets strategiske udvikling. Den daglige drift ledes af centrets formand og næstformand. I perioden 2023-2025 er centrets formand lektor Ane Hejlskov Larsen, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet.

Centrets styregruppe har følgende medlemmer:

 

Aalborg Universitet


Professor Jens F. Jensen (næstformand), Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet
E-mail: 
jensf@hum.aau.dk
Telefon: 99 40 90 28/51 71 95 41

Lektor Line Vestergaard Knudsen, Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet
E-mail: vestergaard@dps.aau.dk  
Telefon: 24 60 69 09

Professor (MSO) Lisa GjeddeInstitut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet
E-mail: lisag@hum.aau.dk
Telefon: 99 40 74 67

 

Aarhus Universitet


Lektor Ane Hejlskov Larsen (formand), Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet
E-mail: 
kunahl@cc.au.dk
Telefon: 87 16 30 39/20 43 46 57

Lektor Marie Vejrup Nielsen, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet
E-mail: mvn@cas.au.dk
Telefon: 23 83 09 90/87 16 25 06

 

Københavns Universitet


Professor Hans Dam Christensen, Institut for Kommunikation, Københavns Universitet
E-mail: hansdam@hum.ku.dk
Telefon: 35 32 13 25

Lektor Anne Folke Henningsen, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet
E-mail: 
folke@hum.ku.dk
Telefon: 51 29 90 11

Lektor Malene Vest HansenInstitut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet
E-mail: 
vest@hum.ku.dk
Telefon: 35 32 92 91

Lektor Nathalia Brichet, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab
E-mail: nathalia.brichet@sund.ku.dk
Telefon: 35 33 78 14

 

IT Universitetet i København


Postdoc Mia Falch Yates, Afdeling for Digital Design
E-mail: mfal@itu.dk
Telefon: 22 93 90 99

 

Syddansk Universitet


Lektor Vitus Vestergaard, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
E-mail: vitus@sdu.dk

Telefon:  65 50 31 28

Adjunkt Christian Hviid Mortensen, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
E-mail: chvm@sdu.dk
Telefon: 65 50 87 87

Professor Connie Svabo, Institut for Matematik og Datalogi
E-mail: svabo@imada.sdu.dk
Telefon: 65 50 31 28