Skip to main content

ICOMS NYE MUSEUMSDEFINITION: DANSKE PERSPEKTIVER 4. DECEMBER 2023

Mandag d. 4. december 2023 afholder Dansk Center for Museumsforskning et dagsseminar med fokus på den nye ICOM museumsdefinition. Seminaret giver museer, forskere og repræsentanter for en række organisationer, mulighed for at diskutere betydningen af den nye ICOM-museumsdefinition i en dansk kontekst, der både inkluderer kulturpolitiske og museumspraktiske perspektiver.

Formiddagen vil byde på en række oplæg og diskussioner som har fokus på ICOM-definitionen i et bredt historisk og kulturpolitisk perspektiv. Her vil vi bl.a. høre oplæg om den nye definitions tilblivelse og udvikling, dens betydning for dansk kultur/museumspolitik og for danske fonde. Formiddagens perspektiver præsenteres i en række oplæg fra bl.a. ICOMs internationale komité, det danske ICOM, en repræsentant for Bikubefonden og en repræsentant fra Slots- og Kulturstyrelsen. 

Eftermiddagens vil byde på oplæg, paneldebat og workshop, med fokus på definitionens betydning i den konkrete dagligdag ude på museerne. Her vil tre danske museumsdirektører oplyse om, hvorvidt og hvordan definitionen allerede har eller kan få betydning for det enkelte museum, ud fra museernes individuelle kontekster. Det gælder bl.a. museernes fagområder og fagligheder, missioner og strategier, størrelse og geografisk placering, samt andre forhold som kan have indflydelse på fortolkningen, værdien og anvendelsen af definitionen i praksis. 

Formålet med seminaret er, at vi får mulighed for at tale om definitionen i dansk museumskontekst. Hvordan forstår vi den nye definition, hvad kan og skal vi bruge den til? Har den betydning for os?

Info om seminaret:

Seminar: ICOMs nye museumsdefinition: danske perspektiver

Arrangør: Dansk Center for Museumsforskning

Sted: Syddansk Universitet, Odense. Lokale: DIAS Auditorium (lokale V24-501a-0)

Link til lokales placering på SDU:

https://clients.mapsindoors.com/sdu/573f26e4bc1f571b08094312/details/bfd83e7364b443248a5f4d2c