Skip to main content

ICOMS NYE MUSEUMSDEFINITION: DANSKE PERSPEKTIVER 4. DECEMBER 2023

Mandag d. 4. december 2023 afholder Dansk Center for Museumsforskning et dagsseminar med fokus på den nye ICOM museumsdefinition. Seminaret giver museer, forskere og repræsentanter for en række organisationer, mulighed for at diskutere betydningen af den nye ICOM-museumsdefinition i en dansk kontekst, der både inkluderer kulturpolitiske og museumspraktiske perspektiver.

Formiddagen vil byde på en række oplæg og diskussioner som har fokus på ICOM-definitionen i et bredt historisk og kulturpolitisk perspektiv. Her vil vi bl.a. høre oplæg om den nye definitions tilblivelse og udvikling, dens betydning for dansk kultur/museumspolitik og for danske fonde. Formiddagens perspektiver præsenteres i en række oplæg fra bl.a. ICOMs internationale komité, det danske ICOM, en repræsentant for Bikubefonden og en repræsentant fra Slots- og Kulturstyrelsen. 

Eftermiddagens vil byde på oplæg, paneldebat og workshop, med fokus på definitionens betydning i den konkrete dagligdag ude på museerne. Her vil tre danske museumsdirektører oplyse om, hvorvidt og hvordan definitionen allerede har eller kan få betydning for det enkelte museum, ud fra museernes individuelle kontekster. Det gælder bl.a. museernes fagområder og fagligheder, missioner og strategier, størrelse og geografisk placering, samt andre forhold som kan have indflydelse på fortolkningen, værdien og anvendelsen af definitionen i praksis. 

Formålet med seminaret er, at vi får mulighed for at tale om definitionen i dansk museumskontekst. Hvordan forstår vi den nye definition, hvad kan og skal vi bruge den til? Har den betydning for os?

Info om seminaret:

Seminar: ICOMs nye museumsdefinition: danske perspektiver

Arrangør: Dansk Center for Museumsforskning

Dato: mandag d. 4. december 2023. Kl. 10-16:30 

Link til tilmelding:  https://event.sdu.dk/icom2023/signup

Deadline for tilmelding er d. 10. november 2023

Sted: Syddansk Universitet, Odense. Lokale: DIAS Auditorium (lokale V24-501a-0)

Link til lokales placering på SDU:

https://clients.mapsindoors.com/sdu/573f26e4bc1f571b08094312/details/bfd83e7364b443248a5f4d2c

Programmet for dagsseminaret kan ses ved enten at klikke her (pdf-fil) eller ved at læse med herunder.

.

DAGSPROGRAM

10:00-10:05: Velkomst ved professor Ane Hejlskov Larsen & postdoc Mia Falch Yates, Dansk Center for Museumsforskning

10:05-10:45: ICOFOM, ICOM, formand Bruno Brulon Soares (online) + Q&A

11:15-11:30: Pause

11:30-12:00: Slots- og Kulturstyrelsen, enhedschef Christina Papsø Weber

12:00-12:30: Bikubenfonden, kunstchef Dina Vester Feilberg

12:30-13:30: Frokost

13:30-13:50: Dansk Jødisk Museum, museumsdirektør Janus Møller Jensen

13:50-14:10: Randers Kunstmuseum, museumsdirektør Lise Jeppesen

14:10-14:30: Vardemuseerne, museumsdirektør Claus Kjeld Jensen

14:30-15:00: Spørgsmål og paneldiskussion

15:00-15:30: Pause m. kaffe og kage

15:30-16:00: Gruppediskussioner, modereret af Vitus Vestergaard, SDU;
professor Ane Hejlskov Larsen, AU; lektor Line Vestergaard, AAU;
professor Hans Dam Christensen, KU; postdoc Mia Falch Yates, ITU

16:00-16:30: Fælles opsamling og plenumdiskussion