Skip to main content

Ny udgivelse: Libraries, Archives, and Museums in Transition: Changes, Challenges, and Convergence in a Scandinavian Perspective

Ny udgivelse på engelsk med titlen Libraries, Archives, and Museums in Transition: Changes, Challenges, and Convergence in a Scandinavian Perspective. Den er redigeret af lektor Casper Hvenegaard Rasmussen, professor Kerstin Rydbeck og professor Håkon Larsen, og er udkommet på Routledge i 2023.

Open Access:
https://www.taylorfrancis.com/books/oa-edit/10.4324/9781003188834/libraries-archives-museums-transition-casper-hvenegaard-rasmussen-kerstin-rydbeck-h%C3%A5kon-larsen

I denne antologi udforsker en lang række forskere vigtige og aktuelle emner, som angår arkiver, biblioteker og museer (ABM-institutioner) i Skandinavien. Arkiver bekæmper klimaforandringer og støtter oprindelige folk, biblioteker er nu platforme for makerspaces og litterære workshops og museer bruges som instrumenter for økonomisk vækst og byplanlægning. Denne udvikling synes at fremstå som divergent, men bogens skribenter argumenterer for, at den snarere skal betragtes som værende konvergent.