Paneldiskussion om bæredygtighed

På 2. dagen af Organisationen for Danske Museers årsmøde fra den 14.-15. november er der fokus på bæredygtighed. Professor Hans Dam Christensen, som er styregruppemedlem af projektet CultureSustain, er ordstyrer på en paneldiskussion om bæredygtighed. Find programmet for årsseminaret ved at klikke her.

Dansk Center for Musumsforskning
Aarhus Universitet
Institut for Kommunikation og Kultur