Skip to main content

Ny udgivelse: Museumsinnovation i en corona-tid: Krise-dreven innovation på museer under Covid-19-pandemien

Ny publikation om innovation på museerne under corona er udkommet i 2022. Den er skrevet af professor Jens F. Jensen, Nanna Finne Skovrup og Søren Graakjær Smed fra Aalborg Universitet og bærer titlen Museumsinnovation i en corona-tid: Krise-dreven innovation på museer under Covid-19-pandemien. ExCITe serien 13. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Link:
https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/512179610/Museumsinnovation_i_en_corona_tid_OA.pdf

Bogen handler om de innovationer, der dukkede op i museumsverdenen under – og forårsaget af – coronakrisen og -nedlukningerne. Det sker gennem fire udvalgte casestudier samt en række sidecases, der illustrerer og eksemplificerer de forskellige innovative tiltag, som museerne mødte krisen med. Derudover beskæftiger bogen sig også med forskellige sider af den faglige og mere teoretiske behandling og beskrivelse af komplekset mellem coronakrise, museer og innovation.