Seminar: Museologi i fagene

Foto: Aarhus Universitet, Søren Kjeldgaard

Museologien er i dag et anerkendt interdisciplinært fag, som der undervises og forskes inden for på landets universiteter. Det interdisciplinære fordrer imidlertid en sikker faglig forankring – det eksisterer ikke uden kernefaglige discipliner. Derfor ønsker vi på Aarhus Universitet med dette seminar at sætte fokus på forholdet mellem udvalgte fagdiscipliner og museologien. I mange universitetsfag er der nemlig allerede en indbygget muselogisk dimension, enten praktisk, metodisk, teoretisk eller historisk kulturelt, som til forskellige tider har påvirket kernefagligheden på forskellige måder. De udbudte oplægsholdere tager deres udgangspunkt i de for-skellige fagligheder og deres praksisser indenfor de forskellige fakulteter med fokus på museologien i deres fag, dens begreber, metoder og teorier, og/ eller hvad den har bidraget med til fagenes udvikling.

Hent program

Alle er velkomne via tilmelding her

Kommentarer lukket til Seminar: Museologi i fagene

Filed under

Call for papers, Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift / Nordic Journal of Cultural Policy

Thematic issue 2/2019: Collaboration and Convergence of Libraries, Archives and Museums

New technology, cultural policy requirements, budget cuts and shifting patterns of use are among the factors that have brought about major changes to the fields of libraries, archives and museums since the millennium. One example of these changes is the shift by LAM institutions from a collection-driven approach towards a more user-driven approach. While studies on the respective subfields have addressed various aspects of the changes, questions concerning the united field receive only limited attention from researchers.

The Nordic Journal of Cultural Policy wants to explore the changes, challenges and potential for collaboration within the joint LAM field by inviting researchers to contribute with research papers to a thematic issue to be published in the fall of 2019.

Download call

Kommentarer lukket til Call for papers, Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift / Nordic Journal of Cultural Policy

Filed under Calls, Nyheder