Organisation

Dansk Center for Museumsforskning ledes af en styregruppe, hvis medlemmer er udpeget af centrets medlemsinstitutioner. Styregruppen har til opgave at forestå centrets strategiske udvikling. Den daglige drift ledes af centrets formand og næstformand. I perioden 2017-2020 er centrets formand professor Jens F. Jensen Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet.

Centrets styregruppe har følgende medlemmer:

Professor Hans Dam Christensen  Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet
E-mail: hansdam@hum.ku.dk
Telefon: 3234 1515

Lektor Marianne Foss Achiam Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
E-mail: achiam@ind.ku.dk
Telefon: 3532 0357

Lektor Anne Folke Henningsen Saxo-Instituttet, Københavns Universitet
E-mail: folke@hum.ku.dk
Telefon: 45 51 29 90 11

Lektor Line Hjorth Christensen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet
E-mail: lhc@hum.ku.dk
Telefon: 3532 8335

Lektor Malene Vest Hansen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet
E-mail: vest@hum.ku.dk
Telefon: 3532 9291

Centerleder, professor, dr.phil. Kirsten Drotner  Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
E-mail: drotner@sdu.dk
Telefon: 6550 3642/2135 6325

Lektor Anne Magnussen, Institut for Historie, Syddansk Universitet
E-mail: magnussen@sdu.dk
Telefon: 65550 3331/: 2166 3786

Professor Jens F. Jensen (formand) Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet
E-mail: jensf@hum.aau.dk
Telefon: 9940 9028

Adjunkt Line Vestergaard Knudsen, Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet
E-mail: vestergaard@cgs.aau.dk
Telefon: 2460 6909

Professor (MSO) Lisa Gjedde Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet
E-mail lg@learning.aau.dk
Telefon: 9940 7467

Lektor Ane Hejlskov Larsen Institut for Æstetiske og Kommunikation – Kunsthistorie, Aarhus Universitet
E-mail: kunahl@hum.au.dk
Telefon: 8716 3039

Lektor Mikkel Thelle Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet
E-mail: iksmikkel@cas.au.dk
Telefon: 87162206

Lektor Michael Haldrup Pedersen Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet
E-mail: mhp@ruc.dk
Telefon: 4674 2695

Lektor Jørgen Ole Bærenholdt Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet
E-mail: job@ruc.dk 
Telefon: +45

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *